การขับเคลื่อนนวัตกรรมและการเติบโตเริ่มต้นด้วยวัฒนธรรมอันทรงพลังของความเท่าเทียมกัน

การขับเคลื่อนนวัตกรรมและการเติบโตเริ่มต้นด้วยวัฒนธรรมอันทรงพลังของความเท่าเทียมกัน

ความไม่สมดุลระหว่างเพศมักพบได้บ่อยในอุตสาหกรรมที่ผู้ชายเป็นใหญ่ ตัวอย่างเช่น ในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM) ผู้หญิงเป็นตัวแทนของพนักงานเพียง 28%และภาคส่วนนี้กำลังเผชิญกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่เกี่ยวกับความหลากหลายและการอยู่ร่วมกัน (D&I)ความเสมอภาคและความหลากหลายทางเพศเป็นประเด็นสำคัญในกลยุทธ์ D&I ของบริษัทที่มี

ความทะเยอทะยาน ซึ่งมุ่งมั่นที่จะเพิ่มขีดความสามารถของผู้หญิง 

บริษัทดังกล่าวเชื่อว่าความเสมอภาคทางเพศเป็นประโยชน์ต่อทุกคน ดังนั้นจึงควรยังคงมีความสำคัญสูงสุดสำหรับความสำเร็จของพวกเขา ความพยายามทุกวันและต่อเนื่องเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เสริมด้วยกลยุทธ์กระแสหลักทางเพศที่แข็งแกร่งและความเป็นผู้นำที่มีสติ

ที่เกี่ยวข้อง: บทบาทของความเท่าเทียมกันทางเพศในการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ดังนั้น บริษัทที่มีแรงจูงใจจึงทำงานอย่างหนักอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่มีส่วนร่วมสำหรับผู้คนทุกเพศทุกวัย มาจากภูมิหลังทางเศรษฐกิจและการศึกษาที่แตกต่างกัน ประเภทบุคลิกภาพ ประสบการณ์ชีวิต อายุ ศาสนา ฯลฯ พวกเขาให้ความสำคัญกับทักษะและความสามารถของบุคคลในขณะที่ยังคงคำนึงถึงอคติโดยไม่รู้ตัว

บริษัทเหล่านี้และความเป็นผู้นำของพวกเขาทำงานบนวัฒนธรรมที่ขับเคลื่อนด้วยค่านิยมร่วมกันเพื่อรวมเอาแบบอย่าง พนักงานที่มีความหลากหลายถือเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่รวบรวมความแตกต่างทุกประเภทเข้าด้วยกัน พร้อมรับมือกับความท้าทายที่ไม่เหมือนใครพร้อมกับแนวทางแก้ไข เมื่อผู้คนที่มีจุดยืน ภูมิหลัง และประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกันมารวมตัวกันเพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมก็ผลิบาน

จาก รายงานการวิจัย Getting to Equal 2019ที่เผยแพร่โดย Accenture ความสำคัญของวัฒนธรรมแห่งความเท่าเทียมและความหลากหลายในที่ทำงานนั้นได้รับการเน้นย้ำในฐานะผู้สนับสนุนที่ทรงพลังต่อนวัตกรรมและการเติบโต ดังนั้น “ความคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมจึงสูงขึ้นเกือบห้าเท่าสำหรับพนักงานที่มีวัฒนธรรมความเท่าเทียมที่แข็งแกร่ง ซึ่งทุกคนสามารถก้าวหน้าและเติบโตได้ มากกว่าในบริษัทที่เท่าเทียมกันน้อยที่สุด”

การขับเคลื่อนนวัตกรรมและการเติบโตจึงเริ่มต้นด้วยความคิดและวัฒนธรรมอันทรงพลังที่ส่งเสริมความเท่าเทียม

การเพิ่มจำนวนผู้หญิงในตำแหน่งผู้นำองค์กรได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยเพิ่มผลตอบแทนทางการเงินให้กับบริษัทได้อย่างมีนัยสำคัญ ตามเอกสารขององค์กรชั้นนำและหน่วยงานวิจัย การศึกษาของ McKinsey & Company ในปี 2018 เกี่ยวกับบริษัท 1,000 แห่งใน 12 ประเทศพบว่าเมื่อพูดถึงความหลากหลายทางเพศในทีมผู้นำระดับบริหาร บริษัทที่อยู่ใน 25% แรกมีแนวโน้มที่จะมีผลประกอบการดีกว่าในด้าน

ความสามารถในการทำกำไร (21%) และการสร้างมูลค่า (27%)

ที่เกี่ยวข้อง: หกวิธีในการจัดการกับความท้าทายในที่ทำงาน

บริษัทต่างๆ สามารถกำหนดและกำหนดชุดความคิดริเริ่มที่อุทิศให้กับความหลากหลายและการไม่แบ่งแยก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

– สร้างความมั่นใจว่าสมาชิกในทีมทุกคนจะได้ยินเสียง

– เน้นความสำเร็จของพนักงานหญิง

– ส่งเสริมผู้หญิงให้ประสบความสำเร็จมากขึ้นโดยการสร้างโอกาส

– ทำให้การเข้าถึงเท่าเทียมกันทั้งชายและหญิงเพื่อให้มองเห็นได้มากขึ้นในระดับที่สูงขึ้นขององค์กรและในหมู่ผู้นำ

ขั้นตอนที่จำเป็นและปฏิบัติเพิ่มเติมที่องค์กรสามารถดำเนินการเพื่อยกระดับสถานที่ทำงานสำหรับผู้ชายและผู้หญิงประกอบด้วย:

– การปรับปรุงมาตรฐานการสรรหาและขยายกลุ่มบุคลากรที่มีความสามารถ

– การจัดการช่องว่างการจ่ายเงิน

– การบูรณาการผลประโยชน์ที่ครอบคลุมและความยืดหยุ่นที่ปรับให้เหมาะกับการรักษาผู้หญิงไว้ในทีม

– การสร้างโอกาสใน การ ให้คำปรึกษาและการสร้างเครือข่าย

– การศึกษาความเป็นผู้นำและความคิดริเริ่มอื่น ๆ ดังกล่าว

ความหลากหลายไม่เคยสำคัญไปกว่าการดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ และการแสดงให้เห็นถึงความสามารถของบริษัทในการมีพนักงานที่หลากหลายยังทำให้ธุรกิจและความรู้สึกทางจริยธรรมดีเยี่ยมอีกด้วย วัฒนธรรมที่ขับเคลื่อนด้วย D&I จุดประกายแนวทางการคิดเชิงออกแบบของบริษัทที่มีความทะเยอทะยานในการปลดปล่อยศักยภาพที่ซ่อนอยู่ ในขณะเดียวกันก็สร้างโอกาสใหม่ให้กับทีมและบริษัทเอง

Credit : แนะนำ ufaslot888g / slottosod777